Informace pro akcionáře

Dne 8.9.2016 doąlo k přeměně akcií společnosti na zaknihované. V souladu s §§ 529 a násl. Občanského zákoníka vyzývám jediného vlastníka akcií společnosti, pana Jiřího Longina, aby je ve lhůtě do 10.11.2016 odevzdal předsedovi představenstva společnosti panu Jiřímu Longinovi. Pokud by se mu to náhodou nepodařilo, stanovuji mu dodatečnou lhůtu pro odevzdání na 10.1.2017. Ve stejných lhůtách nech» si laskavě sdělí číslo svého majetkového účtu v CDCP.